2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7112_Arabian Oryx_004

IMG_7112_Arabian Oryx_004

IMG7112ArabianOryx004