2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7115_Arabian Oryx_007

IMG_7115_Arabian Oryx_007

IMG7115ArabianOryx007