2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7109_Arabian Oryx_001

IMG_7109_Arabian Oryx_001

IMG7109ArabianOryx001