2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7127_Arabian Oryx_019

IMG_7127_Arabian Oryx_019

IMG7127ArabianOryx019