2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7124_Arabian Oryx_017

IMG_7124_Arabian Oryx_017

IMG7124ArabianOryx017