2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7133_Arabian Oryx_025

IMG_7133_Arabian Oryx_025

IMG7133ArabianOryx025