2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7123_Arabian Oryx_015

IMG_7123_Arabian Oryx_015

IMG7123ArabianOryx015