2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7126_Arabian Oryx_018

IMG_7126_Arabian Oryx_018

IMG7126ArabianOryx018