2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7135_Arabian Oryx_027

IMG_7135_Arabian Oryx_027

IMG7135ArabianOryx027