2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7116_Arabian Oryx_008

IMG_7116_Arabian Oryx_008

IMG7116ArabianOryx008