2013_07_20, Arabian Oryx, Saadiyat - divyalok
IMG_7119_Arabian Oryx_011

IMG_7119_Arabian Oryx_011

IMG7119ArabianOryx011