2013_07_27, Arabian Oryx , Saadiyat - divyalok
IMG_7370_Arabian Oryx_001

IMG_7370_Arabian Oryx_001

IMG7370ArabianOryx001