2013_07_27, Arabian Oryx , Saadiyat - divyalok
IMG_7374_Arabian Oryx_005

IMG_7374_Arabian Oryx_005

IMG7374ArabianOryx005