2013_07_27, Arabian Oryx , Saadiyat - divyalok
IMG_7373_Arabian Oryx_004

IMG_7373_Arabian Oryx_004

IMG7373ArabianOryx004