2013_07_27, Arabian Oryx , Saadiyat - divyalok
IMG_7371_Arabian Oryx_002

IMG_7371_Arabian Oryx_002

IMG7371ArabianOryx002