2013_07_27, Arabian Oryx , Saadiyat - divyalok
IMG_7372_Arabian Oryx_003

IMG_7372_Arabian Oryx_003

IMG7372ArabianOryx003