2013_07_27, Arabian Oryx , Saadiyat - divyalok
IMG_7375_Arabian Oryx_007

IMG_7375_Arabian Oryx_007

IMG7375ArabianOryx007